§ 20-3. Bruk av tilsetningsstoffer

Det skal bare brukes tilsetningsstoffer som er tilpasset anlegget og i samsvar med bruksanvisningen.
Ved bruk av tilsetningsstoffer skal arbeidsoperasjonen tilrettelegges og utføres på en slik måte at dråpe- eller dampdannelsen begrenses.

Mange av tilsetningsstoffene, som rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler, er klassifiserte som farlige. Før bruk av denne typen tilsetningsstoff må det gjennomføres en risikovurdering der opplysningene i sikkerhetsdatabladet for det aktuelle stoffet må tas hensyn til.