Innkvartering av arbeidstakere

Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering for arbeidstakerne sine, må innkvarteringen være forsvarlig.

Fra 1. juni 2024 er innkvarteringskravene tydeligere. Blant annet presiserer nå arbeidsplassforskriften at arbeidstaker

 • som hovedregel skal ha enkeltrom som soverom
 • skal ha tilgang til dusj og toalett i umiddelbar nærhet til soverommet (minst en dusj og ett toalett per fem arbeidstakere)
 • skal ha tilgang til oppholdsrom i umiddelbar nærhet til soverommet, med bord og stoler
 • bør ha tilgang til trådløst internett

Krav til innkvarteringen

Arbeidsgiver er ansvarlig for at innkvarteringen alltid er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Innkvarteringen skal gi mulighet til privatliv og verdighet for alle arbeidstakerne som bor der. Standarden til innkvarteringen skal være i tråd med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Innkvartering skal ha

 • soverom med vindu som kan åpnes (som hovedregel skal soverom være enkeltrom)
 • oppholdsrom i umiddelbar nærhet til soverommet (hvis soverommet er stort nok, kan kravet til oppholdsrom bli ivaretatt på soverommet)
 • garderobe eller skap til oppbevaring av tøy
 • dusj og toalett i umiddelbar nærhet til soverommet (minst en dusj og ett toalett per fem arbeidstakere)
 • vaskerom med vaskemaskin og tørkemuligheter for klær
 • spiserom med mulighet for matlaging, spiseplass, spisebord og stoler
 • nødvendig renholdsutstyr

Det bør være tilgang til trådløst internett dersom det er mulig.

Innkvarteringen skal blant annet være forsvarlig med hensyn til

 • dagslys og utsyn
 • vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard
 • temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet
 • giftige og helsefarlige stoffer
 • biologiske faktorer
 • oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat
 • oppbevaring av klær
 • vask og tørk av klær
 • brann- og elsikkerhet

Se Arbeidstilsynets kommentar til arbeidsplassforskriftens §3A-1 om generelle krav til innkvartering og forsvarlighet

Hver arbeidstaker skal som hovedregel ha eget soverom.

Tilstrekkelig hvile har betydning for arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen. For at arbeidstaker skal få nok hvile og mulighet for privatliv, må soverom være plassert slik at arbeidstakerne blir minst mulig forstyrret.

Soverom skal ikke fungere som gjennomgang til andre rom.

Soverom kan i noen tilfeller deles med andre

Det er noen unntak fra krav om eget soverom:

 • ved sesongarbeid i inntil 12 uker i løpet av kalenderåret
  • Unntaket gjelder kun sesongarbeid. Vedlikeholds- og restaureringsarbeid er ikke omfattet.
  • Det skal være minst 4 kvadratmeter gulvplass per person.
  • Maksimalt 4 arbeidstakere kan dele soverom.
 • ved kortvarig arbeid utenfor normalarbeidsstedet
  • Unntaket gjelder i tilfeller hvor det er vanskelig å tilby enkeltrom.
  • Arbeidets varighet skal være på mindre enn én uke.
  • Det skal være minst 4 kvadratmeter gulvplass per person.
  • Maksimalt 4 arbeidstakere kan dele soverom.
 • når det er avtalt mellom arbeidsgiverforening og fagforening
  • Arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett (minst 10 000 medlemmer) kan avtale unntak fra kravet om enkeltrom som soverom.
  • Maksimalt 2 arbeidstakere kan dele soverom.

Selv om det finnes unntak til kravet om eget soverom, må arbeidsgiver likevel vurdere om delt soverom er forsvarlig.

Oppholdsrommet skal være i umiddelbar nærhet til soverommet.

Oppholdsrommet skal være utstyrt med tilstrekkelig antall bord og stoler med rygg, etter hvor mange arbeidstakere som normalt oppholder seg i rommet samtidig.

Rommet skal ha et areal per person på minimum 1,5 kvadratmeter.

Dersom soverommet er tilstrekkelig stort, kan krav til oppholdsrom ivaretas i soverommet. I så fall skal soverommet

 • være enerom
 • ha plass til seng, bord og stol
 • være innredet slik at det er mulig å bevege seg

Trådløst internett bør være tilgjengelig dersom det er mulig. Oppholdsrommet bør også være utstyrt med TV og sofa eller lignende.

Dersom flere arbeidstakere deler soverom (eksempelvis ved sesongarbeid), kan ikke oppholdsrom og soverom være samme rom. Arbeidstaker skal kunne hvile uten å bli forstyrret av andre i samme rom.

Normalt skal innkvarteringen ha spiserom og kjøkken.

Dersom mat skal oppbevares og tilberedes i innkvarteringen, må det være tilgang til

 • kjøleskap
 • stekeovn og kokeplater (komfyr)
 • oppvaskkum

Det bør også være tilgang til kaffetrakter, fryser, oppvaskmaskin og eventuelt mikrobølgeovn.

Arbeidsgiver må sørge for at spiserommet er stort nok og tilpasset antallet arbeidstakere som normalt oppholder seg der samtidig. Rommet bør ha en størrelse på minst 6 kvadratmeter, med minst 1,2 kvadratmeter gulvareal per spiseplass.

Kjøkken og spiserom bør ikke være en del av oppholdsrommet.

Se Arbeidstilsynets kommentar til arbeidsplassforskriftens §3A-1 (f) om oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat

Innkvarteringen skal ha låsbar dusj og låsbart toalett i umiddelbar nærhet til soverom. Som minimum skal det være ett toalett og én dusj per fem arbeidstakere. Innkvarteringen skal også være utstyrt med speil.

I tilknytning til toalett skal det være håndvask med rennende kaldt og varmt vann.

Dusjer skal

 • være tilstrekkelig store
 • ha rennende kaldt og varmt vann
 • ha tilstrekkelig avtrekk for vanndamp

Elektriske anlegg, brannvarslere og brannslokkingsutstyr skal oppfylle kravene i forskrift om brannforebygging (lovdata.no). Brannslukningsutstyret skal være lett tilgjengelig.

Det elektriske anlegget må være dimensjonert for antall arbeidstakere og bruken av elektronisk utstyr.

Innkvarteringen må ha rømningsveier og nødutganger. Når vindu ikke kan brukes som rømningsvei, må det være to alternative rømningsveier. Alle soverom skal ha vindu som kan benyttes som rømningsvei.

Rømningsveier og nødutganger skal følge kravene i arbeidsplassforskriften § 2-21.

Når flere arbeidstakere deler innkvartering, bør arbeidsgiver og arbeidstakere utarbeide husordensregler sammen.

Husordensreglene kan blant annet inneholde informasjon om

 • fordeling av oppgaver
 • renhold og ryddighet
 • smittevern
 • vasketider for klær
 • matlaging
 • alkohol
 • røyking
 • tider for når det skal være ro
 • mulighet for å ha gjester 

 

Når er arbeidsgiver ansvarlig for innkvarteringen?

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at innkvartering som stilles til rådighet for arbeidstaker, er forsvarlig. Vanligvis er det klart at arbeidsgiver er ansvarlig, for eksempel når arbeidsgiver eier eller leier lokalene som brukes til innkvartering.

Arbeidsgiver er ikke ansvarlig for innkvarteringen dersom arbeidsgiver eksempelvis kun formidler kontakt med flere utleiere, og arbeidstaker selv velger å inngå en leieavtale med en av disse.

Arbeidsgiver er med andre ord ansvarlig hvis det er en klar sammenheng mellom arbeidsforholdet hos arbeidsgiver, og at arbeidstaker bor i innkvarteringen.

Arbeidstilsynet har rett til å kontrollere innkvarteringen

Arbeidstilsynet skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av loven. Dette gjelder også innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravet til innkvartering er oppfylt og at innkvarteringen er fullt forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. I slike tilsyn samarbeider Arbeidstilsynet ofte med etater som brannvesenet og andre kommunale myndigheter.

Hvis arbeidsgiver er bundet av tariffavtale, kan det komme ytterligere krav til innkvarteringen – ut over krav i arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. Arbeidstilsynet fører ikke tilsyn etter tariffavtalene.

Les mer om hvordan vi gjennomfører tilsyn

Regelverk

Krav til innkvartering arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker, arbeidsplassforskriften Kapittel 3A


Konverter denne siden til PDF