§ 19-6. Kjøring på islagt vann

Der arbeidet gjør det nødvendig å kjøre på islagt vann med mobilt arbeidsutstyr, skal det benyttes arbeidsutstyr hvor rømningsvei fra førerhytta ikke kan bli blokkert.

Fordi rask evakuering er viktig, er det krav om at rømningsveiene ikke kan bli blokkerte. For at man skal unngå blokkering, må det være flere rømningsveier fra førerhytten. Dersom det ikke er teknisk mulig med utgang gjennom tak, må det finnes alternative rømningsveier.