Kapittel 28 Arbeid ved CO2-anlegg for brannslukking