§ 6-2. Typegodkjenning av førervern på gamle traktorer

Førervernet skal være typegodkjent av Arbeidstilsynet.
Når Arbeidstilsynet foretar typegodkjenning av førervern på gamle traktorer kan den tidsbegrenses eller trekkes tilbake.