§ 8-4. Utstedelse av dykkerbevis

Virksomhet som driver sikkerhetsopplæring skal utstede dykkerbevis. Dykkerbeviset kan bare utstedes til den som:
  1. a.
    har fylt 18 år,
  2. b.
    ved helseerklæring er funnet skikket til dykking,
  3. c.
    har gjennomgått praktisk og teoretisk sikkerhetsopplæring, og bestått avsluttende prøver.

Det er den som driver sikkerhetsopplæringen, som skal utstede dykkerbevisene. Kravene til dykkerbevisene reguleres i § 8-5.