§ 8-4. Utstedelse av dykkerbevis

Virksomhet som driver sikkerhetsopplæring skal utstede dykkerbevis. Dykkerbeviset kan bare utstedes til den som:

  • a) har fylt 18 år,
  • b) ved helseerklæring er funnet skikket til dykking,
  • c) har gjennomgått praktisk og teoretisk sikkerhetsopplæring, og bestått avsluttende prøver.

0 Tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013).

Det er den som driver sikkerhetsopplæringen, som skal utstede dykkerbevisene. Kravene til dykkerbevisene reguleres i § 8-5.