§ 10-3. Kontrollstemplets utforming

Kontrollstemplet skal utformes slik: