§ 8-5. Krav til dykkerbevis

Dykkerbevis skal være ensartet, i hendig format og vanskelig å forfalske. Det skal inneholde:
 1. a.
  navn og logo på opplæringsvirksomheten samt nasjonalitetskjennetegn for Norge
 2. b.
  navn, fødselsdato og nasjonalitet på den som har gjennomgått sikkerhetsopplæringen
 3. c.
  fotografi av den som er opplært
 4. d.
  bevisinnehaverens signatur
 5. e.
  klassen for den opplæring som er fullført
 6. f.
  bevisnummer
 7. g.
  utstedelsesdato
 8. h.
  setningen: «Dykkerbeviset er kun gyldig sammen med gyldig helseerklæring».
Den som skal utføre redningsdykking skal dokumentere fagopplæringen i tillegg til dykkerbeviset.

Arbeidstilsynet forutsetter at skolene samarbeider om utformingen av dykkerbevisene.

På bevisets ene side skrives «dykkerbevis», og på andre side skrives «diving certificate».