Kapittel 11 Utstedelse av sertifikater

0 Kapitlet endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere kapittel 10).

§ 11-1. Registrering av kontrollører som utsteder av arbeidssertifikat