§ 3-5. Instrukser

Fondsstyret kan kreve at forbundene utarbeider instrukser for de regionale verneombudene. Instruksene skal godkjennes av Fondsstyret.
Fondsstyret fastsetter instruks for innkreving av avgiften.