§ 4-7. Sekretariat

Arbeidstilsynet er sekretariat for fondsstyret.