Forskrift om administrative ordninger

DatoFOR-2011-12-06-1360
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endretFOR-2020-06-19-1289
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-3, § 1-4, § 1-6, § 2-2, § 3-1, § 3-2, § 4-1, § 4-4, § 4-5, § 5-5, § 6-4, § 18-3, § 18-9,
Rettet01.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om administrative ordninger

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3 tredje ledd, § 1-4 første ledd, § 1-6, § 2-2, § 3-1 siste ledd, § 3-2 siste ledd, § 4-1, § 4-4 siste ledd, § 4-5, § 5-5, § 6-4 tredje ledd, § 18-3 andre ledd og § 18-9 første og andre ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011) og forordning (EU) nr. 623/2012, vedlegg XVIII nr. 10 (direktiv 2009/104/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375, 13 mars 2013 nr. 281, 30 des 2013 nr. 1716, 24 feb 2014 nr. 206, 17 mars 2014 nr. 281, 22 des 2014 nr. 1883, 22 des 2015 nr. 1832, 27 juni 2016 nr. 826, 22 des 2016 nr. 1859, 15 mai 2017 nr. 602, 14 des 2018 nr. 1977, 19 juni 2020 nr. 1289 (i kraft 1 juli 2020).
Rettelser: 01.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet).