§ 3-3. Kvalifikasjoner

Regionale verneombud skal ha minst tre års erfaring fra arbeid innenfor en av de faggrupper de skal være regionale verneombud for.
De skal også ha minst tre års erfaring som tillitsvalgt, herav minst to år som verneombud.