§ 6-1. Typeprøving, beregning og vurdering av gamle traktorer

Typeprøving, styrkemessig beregning og vurdering som foretas av teknisk kontrollorgan, skal utføres etter spesifikasjoner godtatt av Arbeidstilsynet.

Bestemmelsen gjelder for gamle traktorer slik de er definert i forskriftens § 1-3 nr. 3.

Godtatt typeprøvingsmetode er for eksempel OECDs normer for offisiell prøving av jordbrukstraktorer (dynamisk eller statisk styrkeprøve).

Beregning eller vurdering av førervernets styrke vil kunne godtas som grunnlag for typegodkjenning dersom det blir gjort på basis av normene nevnt ovenfor.

Arbeidstilsynet kan også godta forenklede prøvingsmetoder basert på OECD-normene. Dette kan for eksempel være aktuelt når et førervern som er styrkeprøvet på en traktortype, skal tilpasses og prøves på andre traktortyper.