§ 1-2. Hvem forskriften retter seg mot

Plikten til å gjennomføre forskriftens krav fremgår av de enkelte bestemmelsene.
Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Forskriften får anvendelse overfor virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. Begrepene «virksomhet» og «arbeidstaker» må her forstås i samsvar med henholdsvis arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd og § 1-8 første ledd.