§ 2-4.

(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375).