§ 8-2. Kompetansebevis for sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr

Kompetansebeviset skal være ensartet, i hendig format og vanskelig å forfalske. Det skal inneholde minst følgende:
 1. a.
  navn på opplæringsvirksomheten,
 2. b.
  navn og fødselsdato på den som er opplært,
 3. c.
  fotografi av den som er opplært,
 4. d.
  type arbeidsutstyr som det er gitt opplæring i,
 5. e.
  utstedelsesdato,
 6. f.
  navn og signatur til den som utsteder kompetansebeviset.
Virksomheten skal sørge for oppbevaring av dokumentasjon på at sikkerhetsopplæring er gitt. Ved opphør av virksomhet som fører register, skal dokumentasjonen overføres til annet norsk register eller til Arbeidstilsynet hvis slikt register ikke finnes.

Bestemmelsen skal forstås slik at det stilles krav til at registerfører er uavhengig av den sertifiserte virksomheten for sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr. Registerfører har ansvar for å kontrollere at grunnlaget for kompetansebeviset er riktig i forhold til gjeldende krav, utgi kompetansebeviset, samt føre register over gyldige kompetansebevis. Virksomhet som fører register er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 18.

Noen bransjer har i dag etablert noen sentrale registre for kompetansebevis som en frivillig ordning.

Utstedt kompetansebevis kan omfatte flere kategorier arbeidsutstyr.