§ 8-2. Kompetansebevis for sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr

Virksomhet som driver sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3, skal sørge for at det blir utstedt kompetansebevis til den som er opplært.

Kompetansebeviset skal være ensartet, i hendig format og vanskelig å forfalske. Det skal inneholde minst følgende:

  • a) navn på opplæringsvirksomheten,
  • b) navn og fødselsdato på den som er opplært,
  • c) fotografi av den som er opplært,
  • d) type arbeidsutstyr som det er gitt opplæring i,
  • e) utstedelsesdato,
  • f) navn og signatur til den som utsteder kompetansebeviset.

Virksomheten skal sørge for oppbevaring av dokumentasjon på at sikkerhetsopplæring er gitt. Ved opphør av virksomhet som fører register, skal dokumentasjonen overføres til annet norsk register eller til Arbeidstilsynet hvis slikt register ikke finnes.

Noen bransjer har i dag etablert noen sentrale registre for kompetansebevis som en frivillig ordning.

Utstedt kompetansebevis kan omfatte flere kategorier arbeidsutstyr.