§ 6-3. Godtatt teknisk kontrollorgan for typegodkjenning av førervern på gamle traktorer

Arbeidstilsynet godtar teknisk kontrollorgan som skal typegodkjenne førervernet. For at typegodkjenning kan gis skal førervernet være styrkemessig vurdert, beregnet eller typeprøvd.