§ 10-1. Krav om sakkyndig person

Kontroll og merking av trykkluftflasker må bare utføres av sakkyndig person som har gjennomgått kurs i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid § 25-4.