§ 3-4. Forbundenes oppgaver

Forbundene skal utarbeide planer for de regionale verneombudenes virksomhet. Planene skal godkjennes av Fondsstyret.
Forbundene skal avgi rapporter til Fondsstyret når styret ber om det.
Forbundene utarbeider en samlet årsrapport for sine verneombud til Fondsstyret.