Melde ulykke

Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer alvorlig personskade eller dødsfall i forbindelse med arbeidet.

På dagtid

Tlf: 73 19 97 00 - tast 3 for melding av ulykke.

Du vil da prioriteres i en eventuell kø. Din henvendelse blir besvart av sentralbordet som setter deg over til vakttelefonen i din region.

Utenom kontortid

Liste over kontaktpersoner utenom kontortid

Hva skal meldes?

Arbeidsgiver skal melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet snarest mulig dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet i forbindelse med arbeidet. «Alvorlig skade» vil si enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet.

Skriftlig bekreftelse i etterkant

Etter det første telefonvarselet til Arbeidstilsynet og politi, skal arbeidsgiver bekrefte varselet skriftlig. Dette kan gjøres ved å bruke Arbeidstilsynets meldeskjema. 

Les mer om meldeplikten og last ned meldeskjema for skriftlig bekreftelse