Tips oss

Her kan du tipse oss om kritikkverdige forhold.

Korona-utbruddet og tips til Arbeidstilsynet

Skal du tipse oss om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som følge av korona-utbruddet?

Vi ber deg først se vår informasjon på denne siden: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Tips om brudd på bestemmelser om smittevern

Er du vitne til åpenbare brudd på plikt til isolering eller karantene, bør du kontakte politiet eller kommunen.

Veiledning fra Arbeidstilsynet

Vi opplever for tiden at mange tips ikke handler om kritikkverdige forhold, men egentlig er ønsker om veiledning om tiltak og regler i forbindelse med korona-situasjonen.

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med vår svartjeneste:
tlf 73 19 97 00 + tastevalg 1

Redusert oppfølging av tips

Korona-situasjonen gjør at Arbeidstilsynet for tiden har måttet begrense vår tilsynsvirksomhet. Det er fører til at vi også har redusert mulighet til å følge opp tips med tilsyn.

Tips oss her

tips.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet vurderer alle meldinger og om disse skal følges opp med tilsyn. Vi kan ikke alltid følge opp tips umiddelbart. Ved overhengende fare for liv og helse bør du kontakte politiet.

Les mer om hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips