Kapittel 8. Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet