Send og motta post

Det er flere måter å komme i kontakt med oss på. All post fra Arbeidstilsynet er digital. 

Send brev og dokumenter til oss digitalt

Henvendelser som skal saksbehandles av Arbeidstilsynet, kan sendes via eDialog. Dette er en tjeneste som gjør at du trygt kan sende oss brev og dokumenter digitalt. Da det er trygt å sende dokumenter via eDialog trenger ikke dokumentene passordbeskyttelse før de sendes inn. 

Du bruker eDialog når du skal

 • sende inn dokumentasjon i forbindelse med et pågående tilsyn
 • søke om godkjenning av arbeidstid (unntatt gjennomsnittsberegning)
 • søke om Arbeidstilsynets samtykke i en byggesak
 • søke om tillatelse til å bruke utenlandsk kompetansebevis
 • søke om dispensasjoner
 • kontakte vårt personvernombud

Du logger deg på via ID-porten (MinID, BankID med mer).

Hvis du opplever problemer med eDialog kan du prøve i en annen nettleser.

 • Velg om du er privatperson eller virksomhet
 • Skriv inn ditt organisasjonsnummer og trykk «Hent info»
 • Tittel: Hvilket dokument du sender og gjerne saksnummer om det er kjent. Skriv "til personvernombudet" i tittelen dersom du ønsker å kontakte vårt personvernombud.
 • Kommentar: Gi eventuelt en utfyllende beskrivelse av det du skal sende
 • Klikk på «send forsendelse» 
 • Du får en kvittering med referansenummer på e-post

Du kan sende inn dokumenter i pdf, png, jpeg, tiff, xml, text, mpeg video, mp3 eller wav-format.

Slik lager du et dokument i PDF-format:

 • For word-dokument velger du «Lagre som» og deretter filtype PDF.
 • LibreOffice og OpenOffice har en egen knapp på verktøylinja som heter «Eksporter til PDF».

Ja, det kan du. Vi anbefaler likevel at du bruker eDialog ettersom e-post ikke er noen sikker kanal for sensitive opplysninger.

Vår e-postadresse er post@arbeidstilsynet.no.

Offentlige virksomheter som bruker SvarUt/eFormidling skal bruke vårt organisasjonsnummer 974 761 211. Arbeidstilsynet vil selv videreformidle henvendelsene elektronisk til nærmeste tilsynskontor.

Har du tips om kritikkverdige forhold skal dette meldes inn via vår tipsløsning.

Når du får digital post fra Arbeidstilsynet

Har du fått en SMS eller e-post med varsel om post fra Arbeidstilsynet? Da har vi sendt et brev til din virksomhets digitale postkasse.

Du laster ned brevet (PDF) fra meldingsboksen din i Altinn. Den digitale postkassen er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Over 500 statlige virksomheter og kommuner sender brev digitalt i dag.

Til forskjell fra privatpersoner kan ikke virksomheter nekte å kommunisere elektronisk med det offentlige. Men, du skal varsles på nytt hvis brevet ikke blir åpnet innen 7 dager.

Klagefrist på vedtak løper fra det første varselet fra Arbeidstilsynet om at vedtaket er gjort tilgjengelig. Det vil si når du har fått melding på e-post eller SMS om brev fra oss.

Du varsles på nytt hvis brevet ikke blir åpnet innen 7 dager, men klagefristen løper allerede fra første varsel.

Når du har blitt varslet om du har fått et brev, er det ditt eget ansvar å lese det. 

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice: www.altinn.no/hjelp/ eller ringe telefonnummer 75 00 60 00.

Har du spørsmål om digital post fra Arbeidstilsynet, kan du ringe vårt sentralbord på telefonnummer 73 19 97 00 (tastevalg 2).

Når kan du ringe?

 • Hverdager kl. 09:00–15:00
 • Lørdag, søndag og helligdager: Stengt

Innsyn

Du kan søke i Arbeidstilsynets postjournal via einnsyn.no.

Les mer om innsyn.

Postadresse

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim