Norsk oversettelse av forordning om endringer av biocidprodukter som er godkjent i henhold til biocidforordningen

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) nr. 354/2013 om endringer av biocidprodukter som er godkjent i henhold til biocidforordningen.