Konsolidert versjon av biocidforordningen på engelsk

Nedenfor gjengis til informasjon forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen). Forordningen er konsolidert 20. november 2019 og inneholder bare bestemmelser som var gjeldende denne datoen.
Den konsoliderte forordningen er tilgjengelige på alle offisielle EU-språk på nettsidene EUR-Lex.