Norske oversettelser av forordninger om biocidprogrammet

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av følgende forordninger om biocidprogrammet: