Norsk oversettelse av forordning om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrået

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) nr. 564/2013 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikalibyrå i henhold til biocidforordningen.