Biocidforskriften

DatoFOR-2017-04-18-480
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
Publisert2017-04-21 15:10
Ikrafttredelse2017-04-18
Sist endret
FOR-2024-04-26-719
Endrer
FOR-2014-04-10-548
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1976-06-11-79/§4, lov/1976-06-11-79/§8a, forskrift/1977-08-05-2, forskrift/1990-09-07-730, lov/2005-06-17-62/§4-5, lov/2005-06-17-62/§5-4, forskrift/2017-06-30-1126, forskrift/2017-11-30-1863,
Rettet2024-05-08 (rettelse i tabell i vedlegg 3)
KorttittelBiocidforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 18. april 2017 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-5 syvende ledd og § 5-4 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 30. juni 2017 nr. 1126, delegeringsvedtak 30. november 2017 nr. 1863.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012, forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013, forordning (EU) nr. 334/2014, forordning (EU) 2019/1819, forordning (EU) 2019/1820, forordning (EU) 2019/1821, forordning (EU) 2019/1822, forordning (EU) 2019/1823, forordning (EU) 2019/1824, forordning (EU) 2019/1825, forordning (EU) 2021/407, forordning (EU) 2021/525), forordning (EU) 2021/806 og forordning (EU) 2021/807), nr. 12na (forordning (EU) nr. 945/2013), nr. 12nb (forordning (EU) nr. 955/2013), nr. 12nc (forordning (EU) nr. 1032/2013), nr. 12nd (forordning (EU) nr. 1033/2013), nr. 12ne (forordning (EU) nr. 1034/2013), nr. 12nf (forordning (EU) nr. 1035/2013), nr. 12ng (forordning (EU) nr. 1036/2013), nr. 12nh (forordning (EU) nr. 1037/2013), 12ni (forordning (EU) nr. 1038/2013), nr. 12nj (forordning (EU) nr. 1039/2013), nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013), nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), nr. 12nn (forordning (EU) nr. 89/2014), nr. 12no (forordning (EU) nr. 90/2014), nr. 12np (forordning (EU) nr. 91/2014), nr. 12nq (forordning (EU) nr. 92/2014), nr. 12nr (forordning (EU) nr. 93/2014), nr. 12ns (forordning (EU) nr. 94/2014), nr. 12nt (forordning (EU) nr. 405/2014), nr. 12nu (forordning (EU) nr. 406/2014), nr. 12nv (forordning (EU) nr. 407/2014), nr. 12nw (forordning (EU) nr. 408/2014), nr. 12nx (beslutning 2014/227/EU), nr. 12ny (forordning (EU) nr. 437/2014), nr. 12nz (forordning (EU) nr. 438/2014), nr. 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014, forordning (EU) 2017/698, forordning (EU) 2019/157, forordning (EU) 2019/227), forordning (EU) 2022/825, nr. 12nzb (forordning (EU) nr. 1090/2014), nr. 12nzc (forordning (EU) nr. 1091/2014), nr. 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014), nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU), nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU), nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646), nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655), nr. 12nnf (forordning (EU) 2015/1609), nr. 12nng (forordning (EU) 2015/1610), nr. 12nnh (forordning (EU) 2015/1726), nr. 12nni (forordning (EU) 2015/1727), nr. 12nnj (forordning (EU) 2015/1728), nr. 12nnk (forordning (EU) 2015/1729), nr. 12nnl (forordning (EU) 2015/1730), nr. 12nnm (forordning (EU) 2015/1731), nr. 12nnn (beslutning (EU) 2015/1736), nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737), nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751), nr. 12nnq (forordning (EU) 2015/1757), nr. 12nnr (forordning (EU) 2015/1758), nr. 12nns (forordning (EU) 2015/1759), nr. 12nnt (forordning (EU) 2015/1981), nr. 12nnu (forordning (EU) 2015/1982), nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985), nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903), nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904), nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174), nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175), nr. 12z (vedtak 2007/597/EF), nr. 12zb (vedtak 2007/565/EF), nr. 12zi (vedtak 2008/809/EF), nr. 12zk (vedtak 2008/681/EF), nr. 12zq (vedtak 2009/322/EF), nr. 12zr (vedtak 2009/324/EF), nr. 12zu (beslutning 2010/71/EU), nr. 12zv (beslutning 2010/72/EU), nr. 12zy (beslutning 2010/675/EU), nr. 12zzc (beslutning 2011/391/EU), nr. 12zzg (beslutning 2012/77/EU), nr. 12zzh (beslutning 2012/78/EU), nr. 12zzj (beslutning 2012/254/EU), nr. 12zzk (beslutning 2012/257/EU), nr. 12zzl (beslutning 2012/483/EU), nr. 12zzm (beslutning 2012/728/EU), nr. 12zzn (beslutning 2013/85/EU), nr. 12zzo (beslutning 2013/204/EU), nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013, forordning (EU) 2016/1802), nr. 12zzr (forordning (EU) 2015/292), nr. 12zzs (forordning (EU) 2015/405), nr. 12zzt (forordning (EU) 2015/406), nr. 12zzu (forordning (EU) 2015/407), nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411), nr. 12zzw (forordning (EU) 2015/416), nr. 12zzx (forordning (EU) 2015/417), nr. 12zzy (forordning (EU) 2015/419), nr. 12zzza (forordning (EU) 2015/984), nr. 12zzzb (forordning (EU) 2015/985), nr. 12zzzc (forordning (EU) 2016/105), nr. 12zzzd (beslutning (EU) 2016/107), nr. 12zzze (beslutning (EU) 2016/108), nr. 12zzzf (beslutning (EU) 2016/109), nr. 12zzzg (beslutning (EU) 2016/110), nr. 12zzzh (forordning (EU) 2016/124), nr. 12zzzi (forordning (EU) 2016/125), nr. 12zzzj (forordning (EU) 2016/131) og nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135), nr. 12zzzl (forordning (EU) 2016/1068), nr. 12zzzm (forordning (EU) 2016/1083), nr. 12zzzn (forordning (EU) 2016/1084), nr. 12zzzo (forordning (EU) 2016/1085), nr. 12zzzp (forordning (EU) 2016/1086), nr. 12zzzq (forordning (EU) 2022/1990), nr. 12zzzr (forordning (EU) 2016/1088), nr. 12zzzs (forordning (EU) 2016/1089), nr. 12zzzt (forordning (EU) 2016/1090), nr. 12zzzu (forordning (EU) 2016/1093), nr. 12zzzv (forordning (EU) 2016/1094), nr. 12zzzw (forordning (EU) 2016/1929), nr. 12zzzx (forordning (EU) 2016/1930), nr. 12zzzy (forordning (EU) 2016/1931), nr. 12zzzz (forordning (EU) 2016/1932), nr. 12zzzza (forordning (EU) 2016/1933), nr. 12zzzzb (forordning (EU) 2016/1934), nr. 12zzzzc (forordning (EU) 2016/1935), nr. 12zzzzd (forordning (EU) 2016/1937), nr. 12zzzze (forordning (EU) 2016/1938), nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943), nr. 12zzzzg (beslutning (EU) 2016/1950), nr. 12zzzzh (forordning (EU) 2016/1936), nr. 12zzzzi (forordning (EU) 2016/2288), nr. 12zzzzj (forordning (EU) 2016/2289), nr. 12zzzzk (forordning (EU) 2016/2290), nr. 12zzzzl (forordning (EU) 2016/2291), nr. 12zzzzm (forordning (EU) 2017/794), nr. 12zzzzn (forordning (EU) 2017/795), nr. 12zzzzo (forordning (EU) 2017/796), nr. 12zzzzp (beslutning (EU) 2017/802), nr. 12zzzzq (forordning (EU) 2017/1273), nr. 12zzzzr (forordning (EU) 2017/1274), nr. 12zzzzs (forordning (EU) 2017/1275), nr. 12zzzzt (forordning (EU) 2017/1276), nr. 12zzzzu (forordning (EU) 2017/1277), nr. 12zzzzv (forordning (EU) 2017/1278), nr. 12zzzzw (beslutning (EU) 2017/1282), nr. 12zzzzx (forordning (EU) 2017/1376), nr. 12zzzzy (forordning (EU) 2017/1377), nr. 12zzzzz (forordning (EU) 2017/1378), nr. 12zzzzza (forordning (EU) 2017/1379), nr. 12zzzzzb (forordning (EU) 2017/1380), nr. 12zzzzzc (forordning (EU) 2017/1381), nr. 12zzzzzd (forordning (EU) 2017/1382), nr. 12zzzzze (forordning (EU) 2017/1383), nr. 12zzzzzf (forordning (EU) 2017/2326), nr. 12zzzzzg (forordning (EU) 2017/2327), nr. 12zzzzzh (beslutning (EU) 2017/2334), nr. 12zzzzzi (beslutning (EU) 2018/622), nr. 12zzzzzj (forordning (EU) 2018/613), nr. 12zzzzzk (forordning (EU) 2018/614), nr. 12zzzzzl (beslutning (EU) 2018/619), nr. 12zzzzzm (forordning (EU) 2018/1129), nr. 12zzzzzn (forordning (EU) 2018/1130), nr. 12zzzzzo (forordning (EU) 2018/1131), nr. 12zzzzzp (beslutning (EU) 2018/1477), nr. 12zzzzzq (beslutning (EU) 2018/1479), nr. 12zzzzzr (beslutning (EU) 2018/1622), nr. 12zzzzzs (beslutning (EU) 2018/1623), nr. 12zzzzzt (forordning (EU) 2018/1292), nr. 12zzzzzu (beslutning (EU) 2018/1305), nr. 12zzzzzv (beslutning (EU) 2018/1985), nr. 12zzzzzw (beslutning (EU) 2018/1251), nr. 12zzzzzx (forordning (EU) 2019/637), nr. 12zzzzzy (beslutning (EU) 2019/641), nr. 12zzzzzz (beslutning (EU) 2019/994), nr. 12zzzzzza (beslutning (EU) 2019/1030), nr. 12zzzzzzb (beslutning (EU) 2019/1331), nr. 12zzzzzzd (beslutning (EU) 2019/1942), nr. 12zzzzzze (beslutning (EU) 2019/1950), nr. 12zzzzzzf (beslutning (EU) 2019/1951), nr. 12zzzzzzg (beslutning (EU) 2019/1959), nr. 12zzzzzzh (beslutning (EU) 2019/1960), nr. 12zzzzzzi (beslutning (EU) 2019/1969), nr. 12zzzzzzj (beslutning (EU) 2019/1973), nr. 12zzzzzzk (beslutning (EU) 2020/27), nr. 12zzzzzzm (beslutning (EU) 2020/1036), nr. 12zzzzzzn (beslutning (EU) 2020/1037) nr. 12zzzzzzo (beslutning (EU) 2020/1038), nr. 12zzzzzzp (forordning (EU) 2020/1086), nr. 12zzzzzzq (forordning (EU) 2020/1771), nr. 12zzzzzzr (beslutning (EU) 2020/1765), nr. 12zzzzzzs (beslutning (EU) 2021/98), nr. 12zzzzzzt (beslutning (EU) 2021/103), nr. 12zzzzzzu (forordning (EU) 2020/1763), nr. 12zzzzzzv (forordning (EU) 2021/345), nr. 12zzzzzzw (forordning (EU) 2021/347), nr. 12zzzzzzx (forordning (EU) 2021/348), nr. 12zzzzzzy (beslutning (EU) 2021/327), nr. 12zzzzzzz (beslutning (EU) 2021/333), nr. 12zzzzzzza (beslutning (EU) 2021/354), nr. 12zzzzzzzb (forordning (EU) 2021/364), nr. 12zzzzzzzc (forordning (EU) 2021/365), nr. 12zzzzzzzd (beslutning (EU) 2021/713), nr. 12zzzzzzze (forordning (EU) 2021/1045), nr. 12zzzzzzzf (forordning (EU) 2021/1063), nr. 12zzzzzzzg (beslutning (EU) 2021/1287), nr. 12zzzzzzzh (beslutning (EU) 2021/1283), nr. 12zzzzzzzi (beslutning (EU) 2021/1285), nr. 12zzzzzzzj (beslutning (EU) 2021/1286), nr. 12zzzzzzzk (beslutning (EU) 2021/1288), nr. 12zzzzzzzl (beslutning (EU) 2021/1289), nr. 12zzzzzzzm (beslutning (EU) 2021/1290), nr. 12zzzzzzzn (beslutning (EU) 2021/1299), nr. 12zzzzzzzo (beslutning (EU) 2021/1284), nr. 12zzzzzzzp (forordning (EU) 2022/1950), nr. 12zzzzzzzq (beslutning (EU) 2021/2146), nr. 12zzzzzzzr (beslutning (EU) 2021/2148), nr. 12zzzzzzzs (beslutning (EU) 2021/2149), nr. 12zzzzzzzt (beslutning (EU) 2021/2174), nr. 12zzzzzzzu (beslutning (EU) 2021/2166), nr. 12zzzzzzzv (beslutning (EU) 2022/146), nr. 12zzzzzzzw (beslutning (EU) 2022/986), nr. 12zzzzzzzx (beslutning (EU) 2022/1005), nr. 12zzzzzzzy (beslutning (EU) 2022/1006), nr. 12zzzzzzzz (beslutning (EU) 2022/323), nr. 12zzzzzzzza (beslutning (EU) 2022/1388), 12zzzzzzzzb (beslutning (EU) 2022/835), nr. 12zzzzzzzzc (beslutning (EU) 2022/866) nr. 12zzzzzzzzd (beslutning (EU) 2022/874), nr. 12zzzzzzzze (beslutning (EU) 2022/1484), nr. 12zzzzzzzzg (beslutning (EU) 2022/1487), nr. 12zzzzzzzzh (beslutning (EU) 2022/1488), nr. 12zzzzzzzzi (beslutning (EU) 2022/1489), nr. 12zzzzzzzzj (beslutning (EU) 2022/1494), nr. 12zzzzzzzzk (beslutning (EU) 2022/1495), nr. 12zzzzzzzzl (beslutning (EU) 2022/1496), nr. 12zzzzzzzzm (beslutning (EU) 2022/1497), nr. 12zzzzzzzzn (beslutning (EU) 2022/1515), nr. 12zzzzzzzzo (beslutning (EU) 2022/1485), nr. 12zzzzzzzzp (beslutning (EU) 2022/2325), nr. 12zzzzzzzzq (beslutning (EU) 2022/2326), nr. 12zzzzzzzzr (beslutning (EU) 2022/2327), nr. 12zzzzzzzzs (forordning (EU) 2022/1992), nr. 12zzzzzzzzt (forordning (EU) 2022/1993), nr. 12zzzzzzzzu (beslutning (EU) 2022/2005), nr. 12zzzzzzzzv (forordning (EU) 2022/2048), nr. 12zzzzzzzzw (beslutning (EU) 2022/2054), nr. 12zzzzzzzzx (beslutning (EU) 2022/2570), nr. 12zzzzzzzzy (beslutning (EU) 2022/2298), nr. 12zzzzzzzzz (forordning (EU) 2022/1991), nr. 12zzzzzzzzza (beslutning (EU) 2023/458), nr. 12zzzzzzzzzb (beslutning (EU) 2023/459), nr. 12zzzzzzzzzc (beslutning (EU) 2023/460), nr. 12zzzzzzzzzd (forordning (EU) 2023/680), nr. 12zzzzzzzzze (forordning (EU) 2023/1078), nr. 12zzzzzzzzzf (forordning (EU) 2023/1079), nr. 12zzzzzzzzzg (beslutning (EU) 2023/1084), nr. 12zzzzzzzzzh (beslutning (EU) 2023/1085), nr. 12zzzzzzzzzi (beslutning (EU) 2023/1086), nr. 12zzzzzzzzzj (beslutning (EU) 2023/1087), nr. 12zzzzzzzzzk (beslutning (EU) 2023/1088), nr. 12zzzzzzzzzl (beslutning (EU) 2023/1097), nr. 12zzzzzzzzzm (beslutning (EU) 2023/470), nr. 12zzzzzzzzzn (beslutning (EU) 2023/471), nr. 12zzzzzzzzzo (forordning (EU) 2023/2089), nr. 12zzzzzzzzzp (beslutning (EU) 2023/2100), nr. 12zzzzzzzzzq (beslutning (EU) 2023/2101), nr. 12zzzzzzzzzr (beslutning (EU) 2023/2377), nr. 12zzzzzzzzzs (beslutning (EU) 2023/2378), nr. 12zzzzzzzzzt (beslutning (EU) 2023/2380), nr. 12zzzzzzzzzu (beslutning (EU) 2023/2386), nr. 12zzzzzzzzzv (forordning (EU) 2023/2088), nr. 12zzzzzzzzzw (forordning (EU) 2023/2596), nr. 12zzzzzzzzzx (forordning (EU) 2023/2620), nr. 12zzzzzzzzzy (beslutning (EU) 2023/2622), nr. 12zzzzzzzzzz (beslutning (EU) 2023/2630), nr. 12zzzzzzzzzza (forordning (EU) 2023/2643), nr. 12zzzzzzzzzzb (beslutning (EU) 2023/2648), nr. 12zzzzzzzzzzc (beslutning (EU) 2023/2672, nr. 12zzzzzzzzzzd (beslutning (EU) 2023/2619), nr. 12zzzzzzzzzze (forordning (EU) 2023/1530), nr. 12zzzzzzzzzzf (beslutning (EU) 2023/1155), nr. 12zzzzzzzzzzg (beslutning (EU) 2023/1157), nr. 12zzzzzzzzzzh (beslutning (EU) 2023/2052), nr. 12zzzzzzzzzzi (beslutning (EU) 2024/208), nr. 12zzzzzzzzzzj (beslutning (EU) 2024/222), nr. 12zzzzzzzzzzk (forordning (EU) 2024/235), nr. 12zzzzzzzzzzl (beslutning (EU) 2024/241), nr. 13zzzzzzzzzzzzzc (beslutning (EU) 2023/1424), nr. 13zzzzzzzzzzzzzd (forordning (EU) 2023/1421), nr. 13zzzzzzzzzzzzze (forordning (EU) 2023/1429), nr. 14 (beslutning 2014/756/EU), nr. 15 (beslutning 2014/757/EU), nr. 16 (beslutning 2014/758/EU), nr. 18 (forordning (EU) 2016/672), nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678) nr. 20 (beslutning (EU) 2017/1532), nr. 21 (forordning (EU) 2017/2001), nr. 22 (forordning (EU) 2017/2002), nr. 23 (forordning (EU) 2017/2003), nr. 24 (forordning (EU) 2017/2004), nr. 25 (forordning (EU) 2017/2005) og nr. 26 (forordning (EU) 2017/2100).
Endret ved forskrifter 29 sep 2017 nr. 1574, 21 des 2017 nr. 2363, 4 jan 2018 nr. 15, 15 feb 2018 nr. 217, 23 mars 2018 nr. 506, 21 sep 2018 nr. 1402, 27 aug 2018 nr. 1274, 5 des 2018 nr. 1808, 8 feb 2019 nr. 90, 29 mars 2019 nr. 438, 8 mai 2019 nr. 589, 14 juni 2019 nr. 747, 14 juni 2019 nr. 948, 27 sep 2019 nr. 1327, 13 des 2019 nr. 2133, 7 feb 2020 nr. 120, 30 april 2020 nr. 939, 23 okt 2020 nr. 2228, 5 feb 2021 nr. 478, 19 mars 2021 nr. 998, 23 april 2021 nr. 1393, 9 juli 2021 nr. 2409, 29 okt 2021 nr. 3146, 10 des 2021 nr. 3650, 10 feb 2022 nr. 234, 18 mars 2022 nr. 425, 29 april 2022 nr. 811, 10 juni 2022 nr. 1052, 28 okt 2022 nr. 1911, 9 des 2022 nr. 2228, 3 feb 2023 nr. 177, 28 april 2023 nr. 650, 13 juni 2023 nr. 858, 5 juli 2023 nr. 1251, 22 sep 2023 nr. 1485, 27 okt 2023 nr. 1775, 8 des 2023 nr. 1990, 2 feb 2024 nr. 206, 15 mars 2024 nr. 495, 22 april 2024 nr. 652, 26 april 2024 nr. 719.
Rettelser: 10.01.2018 (ortografiske feil i EØS-henvisninger), 19.06.2016 (EØS-henvisningsfeltet), 16.07.2021 (korttittelfelt), 20.10.2021 (teksten under siste del «Rettsakter» endret i sin helhet), 04.07.2023 (plassering av overskrifter i Vedlegg 1), 09.11.2023 (rettelse i tabell i vedlegg 3), 15.12.2023 (rettelse i tabell i vedlegg 3), 15.02.2024 (rettelse i tabell i vedlegg 3), 08.05.2024 (rettelse i tabell i vedlegg 3)