Norske oversettelser av biocidforordningen

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) nr. 528/2012 om biocider (slik den opprinnelig ble vedtatt).
Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av følgende endringsforordninger til forordning (EU) nr. 528/2012 om biocider:
 • -
  forordning (EU) nr. 736/2013 om endring av biocidforordningen med hensyn til varigheten av arbeidsprogrammet for undersøkelse av eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter
 • -
  forordning (EU) nr. 837/2013 om endring av vedlegg III til biocidforordningen med hensyn til opplysningskravene ved søknader om godkjenning av biocidprodukter
 • -
  forordning (EU) nr. 334/2014 om endring av biocidforordningen med hensyn til visse vilkår for markedsadgang
 • -
  forordning (EU) 2019/1819 om endring av biocidforordningen for å føre opp eddik som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2019/1820 om endring av biocidforordningen for å føre opp Saccharomyces cerevisiae som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2019/1821 om endring av biocidforordningen for å føre opp eggpulver som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2019/1822 om endring av biocidforordningen for å føre opp honning som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2019/1823 om endring av biocidforordningen for å føre opp D-fruktose som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2019/1824 om endring av biocidforordningen for å føre opp ost som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2019/1825 om endring av biocidforordningen for å føre opp konsentrert eplejuice som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2021/407 om endring av biocidforordningen for å føre opp sitronsyre som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2021/806 om endring av biocidforordningen for å føre opp karbondioksid generert fra propan, butan eller en blanding av begge ved forbrenning som et aktivt stoff i vedlegg I
 • -
  forordning (EU) 2021/807 om endring av biocidforordningen for å føre opp kaliumsorbat som et aktivt stoff i vedlegg I