Norske oversettelser av rettsakter om fornyelse av godkjenninger

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av følgende rettsakter om fornyelser av godkjenninger: