Vedlegg 1. Gebyrer for biocider og biocidprodukter