§ 1-5. Forordning om prosedyre for endring av vedlegg I til biocidforordningen

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014) om fastsettelse av en prosedyre for endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.