§ 1-3. Forordning om biocidprogrammet

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014) som endret ved forordning (EU) 2017/698, forordning (EU) 2019/157 og forordning (EU) 2019/227 om arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter som er omfattet av forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0 Endret ved forskrifter 29 sep 2017 nr. 1574, 8 mai 2019 nr. 589 (i kraft 1 juni 2019), 14 juni 2019 nr. 948.