§ 1-4. Beslutning om utsatt frist

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU) om forlengelse av godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737) om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135) om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12zzzzzh (beslutning (EU) 2017/2334) om forlengelse av godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzq (beslutning (EU) 2018/1479) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzze (beslutning (EU) 2019/1950) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzf (beslutning (EU) 2019/1951) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og nr. 12zzzzzzi (beslutning (EU) 2019/1969) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0 Endret ved forskrifter 23 mars 2018 nr. 506, 8 feb 2019 nr. 90, 27 sep 2019 nr. 1327, 30 april 2020 nr. 939.