§ 1-4. Beslutning om utsatt frist

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU) om forlengelse av godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737) om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135) om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12zzzzzh (beslutning (EU) 2017/2334) om forlengelse av godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzq (beslutning (EU) 2018/1479) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzz (beslutning (EU) 2019/994) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzza (beslutning (EU) 2019/1030) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzn (beslutning (EU) 2020/1037) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter i produkttype 12, nr. 12zzzzzzo (beslutning (EU) 2020/1038) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzy (beslutning (EU) 2021/327) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzz (beslutning (EU) 2021/333) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12zzzzzzza (beslutning (EU) 2021/354) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og nr. 12zzzzzzzd (beslutning (EU) 2021/713) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18, nr. 12zzzzzzzg (beslutning (EU) 2021/1287) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzi (beslutning (EU) 2021/1285) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzj (beslutning (EU) 2021/1286) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzk (beslutning (EU) 2021/1288) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og nr. 12zzzzzzzl (beslutning (EU) 2021/1289) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzm (beslutning (EU) 2021/1290) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzn (beslutning (EU) 2021/1299) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 og nr. 12zzzzzzzo (beslutning (EU) 2021/1284) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 og 18, nr. 12zzzzzzzq (beslutning (EU) 2021/2146) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N'-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter i produkttype 19, nr. 12zzzzzzzze (beslutning (EU) 2022/1484) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzo (beslutning (EU) 2022/1485) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzg (beslutning (EU) 2022/1487) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzh (beslutning (EU) 2022/1488) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzi (beslutning (EU) 2022/1489) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzzk (beslutning (EU) 2022/1495) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter i produkttype 21, nr. 12zzzzzzzzl (beslutning (EU) 2022/1496) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzy (beslutning (EU) 2022/2298) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzzc (beslutning (EU) 2023/460) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av imidakloprid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzzzh (beslutning (EU) 2023/1085) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52 til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzzzi (beslutning (EU) 2023/1086) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzzzj (beslutning (EU) 2023/1087) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av lambda-cyhalotrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18, nr. 12zzzzzzzzzj (beslutning (EU) 2023/1088) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av deltametrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 og nr. 12zzzzzzzzzn (beslutning (EU) 2023/471) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av DCOIT til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzzp (beslutning (EU) 2023/2100) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzzq (beslutning (EU) 2023/2101) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylflourid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18, nr. 12zzzzzzzzzs (beslutning (EU) 2023/2378) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12zzzzzzzzzt (beslutning (EU) 2023/2380) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzzu (beslutning (EU) 2023/2386) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, nr. 12zzzzzzzzzzd (beslutning (EU) 2023/2619) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre til bruk som aktivt stoff i produkttype 2, nr. 12zzzzzzzzzzi (beslutning (EU) 2024/208) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og nr. 12zzzzzzzzzzj (beslutning (EU) 2024/222) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.