Norske oversettelser av beslutninger om uenigheter ved gjensidige godkjenninger

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av følgende beslutninger om uenigheter ved gjensidige godkjenninger:
 • -
  beslutning 2014/402/EU om begrensning i godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med biociddirektivet 98/8/EF
 • -
  beslutning 2014/756/EU om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC og propikonazol, meldt av Tyskland i samsvar med biociddirektivet 98/8/EF
 • -
  beslutning 2014/757/EU om begrensning av godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med biociddirektivet 98/8/EF
 • -
  beslutning 2014/758/EU om avvisning av avslaget på godkjenningen av et biocidprodukt meldt av Tyskland i samsvar med biociddirektivet 98/8/EF.
 • -
  beslutning (EU) 2015/1751 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2016/1174 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2016/1175 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2018/1477 om vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av Belgia i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2018/1305 om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin, forelagt av Sverige i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2019/641 om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfentrin, forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2019/1331 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2021/2148 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2021/2149 om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for midlertidig godkjenning av et biocidprodukt som inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT), forelagt av Frankrike i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2021/2174 om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Konservan P40 i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2021/2166 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Teknol Aqua 1411-01 i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/1005 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Grain, forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/1006 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien Alphachloralose Pasta, forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/323 om de uløste innvendingene med hensyn til om vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet i samsvar med biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/1388 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat'Appât Souricide Canadien Foudroyant forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/835 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP i samsvar biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/866 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP i samsvar med biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/874 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder N-(triklormetyltio)ftalimid (folpet) forelagt av Nederland i samsvar med artikkel 36(1) i biocidforordningen.
 • -
  beslutning (EU) 2022/1494 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray i samsvar med biocidforordningen.
 • -
  beslutning (EU) 2022/1515 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion i samsvar med biocidforordningen.
 • -
  beslutning (EU) 2022/2054 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i samsvar med biocidforordningen.
 • -
  beslutning (EU) 2023/2630 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx i samsvar med biocidforordningen.
 • -
  beslutning (EU) 2023/2672 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet INTEROX Biocidal Product Family 2 i samsvar med artikkel 36 i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2023/1155 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro forelagt av Frankrike i samsvar med biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2023/1157 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan forelagt av Frankrike i samsvar med biocidforordningen