Norske oversettelser av forordninger om samme produkt

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av følgende forordninger om samme produkt: