Konsolidert versjon av forordning om biocidprogrammet

Nedenfor gjengis til informasjon forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter som er omfattet av forordning (EU) nr. 528/2012. Forordningen er konsolidert 30. mars 2019 og inneholder bare bestemmelser som var gjeldende denne datoen.