A. Gebyrer for søknadsvurdering*

Før Miljødirektoratet påbegynner behandling av en søknad eller notifisering, skal det betales et gebyr. Gebyret kreves inn av Miljødirektoratet ved at det sendes en faktura pålydende det aktuelle beløpet.
Dersom gebyret overstiger kostnadene ved endt søknadsbehandling, inkludert eventuell klagebehandling, skal det overskytende beløpet tilbakebetales til søkeren for følgende typer søknader:
 1. a.
  Alle typer søknader om godkjenning av aktivt stoff,
 2. b.
  Søknad om godkjenning av produkt/produktfamilie med Norge som referanseland,
 3. c.
  Søknad om unionsgodkjenning,
 4. d.
  Tillegg til produktsøknader dersom dokumentasjonen inneholder ny full datapakke for aktivt stoff,
 5. e.
  Søknad om unntak for essensiell bruk i 180 dager (artikkel 55(1)), eller
 6. f.
  Søknad om midlertidig produktgodkjenning av produkt med nytt aktivt stoff (artikkel 55(2)).
Aktive stoffer - gebyrer
Type søknadKjemisk aktivt stoff, gebyr i NOKMikroorganisme som aktivt stoff, gebyr i NOK
Godkjenning av aktivt stoff6 780 0003 390 000
- Tillegg per ekstra produkttype3 390 0001 695 000
Oppføring i vedlegg I i BPR (forenklet prosedyre)3 390 0001 695 000
Fornyet godkjenning - full vurdering6 780 0003 390 000
- Tillegg per ekstra produkttype3 390 0001 695 000
Fornyet godkjenning - begrenset vurdering3 390 0001 695 000
- Tillegg per ekstra produkttype1 695 000846 000
Biocidprodukter - gebyrer ved godkjenning/notifisering
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Produktgodkjenning - referanseland1 356 0002 712 000
- Produktet og dets bruk er identisk med referanseprodukt i stoffvurderingen271 200542 400
- Tillegg hvis ny full dokumentasjonspakke for aktivt stoff fra ny aktør3 390 0003 390 000
- Tillegg per ekstra aktivt stoff108 600217 200
- Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)108 600217 200
- Tillegg per ekstra produkttype108 600217 200
- Tillegg for mer enn en brukerkategori108 600217 200
- Tillegg for komparativ vurdering271 200542 400
- Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)135 600271 200
Unionsgodkjenning - referanseland2 712 000Etter avtale
- Tillegg per ekstra aktivt stoff108 600217 200
- Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)108 600217 200
- Tillegg per ekstra produkttype108 600217 200
- Tillegg for mer enn en brukerkategori108 600217 200
- Tillegg for komparativ vurdering271 200542 400
- Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)135 600271 200
Gjensidig godkjenning75 000150 000
- Tillegg per ekstra aktivt stoff13 60027 200
- Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)13 60027 200
- Tillegg per ekstra produkttype13 60027 200
- Tillegg for mer enn en brukerkategori13 60027 200
- Tillegg for komparativ vurdering33 90067 800
Godkjenning av samme biocidprodukt27 20054 400
Produktvurdering etter forenklet prosedyre
- Produktgodkjenning - referanseland (artikkel 25)75 000150 000
- Produktet og dets bruk er identisk med referanseprodukt i vurderingen av aktivt stoff - referanseland (artikkel 25)40 800-
- Notifisering av produkt på markedet (artikkel 27)15 00030 000
Notifisering av hvert nytt produkt i en produktfamilie15 000-
Biocidprodukter - gebyrer ved fornyet godkjenning
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Full vurdering - referanseland1 017 0002 034 000
- Tillegg per ekstra aktivt stoff108 600217 200
- Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)108 600217 200
- Tillegg per ekstra produkttype108 600217 200
- Tillegg for mer enn en brukerkategori108 600217 200
- Tillegg for komparativ vurdering271 200542 400
- Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)135 600271 200
Full vurdering - gjensidig godkjenning127 100254 200
- Tillegg per ekstra aktivt stoff13 60027 200
- Tillegg for innhold av formuleringsstoff som gir grunn til bekymring («Substance of concern»)13 60027 200
- Tillegg per ekstra produkttype13 60027 200
- Tillegg for mer enn en brukerkategori13 60027 200
- Tillegg for komparativ vurdering33 90067 800
Begrenset vurdering - referanseland339 000678 000
- Tillegg for komparativ vurdering90 400180 800
- Tillegg for vurdering av MRL (akseptable restnivåer i mat)45 20090 400
Begrenset vurdering - gjensidig godkjenning42 40084 800
- Tillegg for komparativ vurdering11 30022 600
Biocidprodukter - gebyrer ved endringer
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Større endring av produktgodkjenning - referanseland543 0001 086 000
- Gjensidig godkjenning67 900135 800
Mindre endring av produktgodkjenning - referanseland81 300162 600
- Gjensidig godkjenning27 00054 000
Administrativ endring av produktgodkjenning13 50027 000
Biocidprodukter - andre gebyrer
Type søknadEnkeltprodukt, gebyr i NOKProduktfamilie, gebyr i NOK
Parallell handelstillatelse (artikkel 53)54 300-
Forskning og utvikling (artikkel 56)37 500-
Essensiell bruk i 180 dager (artikkel 55(1))75 000-
Midlertidig godkjenning av produkt med nytt aktivt stoff (artikkel 55(2))135 600271 200
- Gjensidig godkjenning17 00034 000