Norske oversettelser av beslutninger om utsatt frist

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av følgende beslutninger om utsatt frist:
 • -
  beslutning 2014/397/EU om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14
 • -
  beslutning (EU) 2015/1737 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14
 • -
  beslutning (EU) 2016/135 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14
 • -
  beslutning (EU) 2017/2334 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2018/1479 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2019/994 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2019/1030 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2019/1950 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2019/1951 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2019/1969 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2020/27 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2020/1037 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter i produkttype 12
 • -
  beslutning (EU) 2020/1038 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2021/327 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2021/333 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14
 • -
  beslutning (EU) 2021/354 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2021/713 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18.
 • -
  beslutning (EU) 2021/1287 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2021/1284 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 og 18
 • -
  beslutning (EU) 2021/1285 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2021/1286 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2021/1288 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2021/1289 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2021/1290 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2021/1299 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2021/2146 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter av produkttype 19
 • -
  beslutning (EU) 2022/1484 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2022/1485 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2022/1487 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2022/1488 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2022/1489 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter av produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2022/1495 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter av produkttype 21
 • -
  beslutning (EU) 2022/1496 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2022/2298 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2023/460 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av imidakloprid til bruk i biocidprodukter av produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2023/1085 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52 til bruk i biocidprodukter av produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2023/1086 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i biocidprodukter av produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2023/1087 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av lambda-cyhalotrin til bruk i biocidprodukter av produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2023/1088 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av deltametrin til bruk i biocidprodukter av produkttype 18
 • -
  beslutning (EU) 2023/471 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av DCOIT til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2023/2100 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2023/2101 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylflourid til bruk i biocidprodukter av produkttype 8 og 18
 • -
  beslutning (EU) 2023/2378 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter av produkttype 14
 • -
  beslutning (EU) 2023/2380 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2023/2386 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid til bruk i biocidprodukter av produkttype 8
 • -
  beslutning (EU) 2023/2619) om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre til bruk i biocidprodukter av produkttype 2