Norske oversettelser av rettsakter om tolkning av definisjoner

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av følgende rettsakter om tolkning av definisjoner:
 • -
  beslutning (EU) 2015/646 om bakteriekulturer som er beregnet til å redusere fast organisk materiale og som skal bringes i omsetning med dette formål i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2015/655 om en polydimetylsiloksanbasert formulering brakt i omsetning for å bekjempe mygg i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2015/1985 om et antiviralt lommetørkle impregnert med sitronsyre i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2015/411 om kationiske polymere bindemidler med kvartære ammoniumforbindelser som blandes i maling og overflatefilmer i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2016/903 om et hestedekken impregnert med permetrin som brukes til bekjempelse av plagsomme insekter i hestens omgivelser i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2016/904 om propan-2-ol-holdige produkter som brukes til hånddesinfeksjon i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2016/1943 om bruk av parafinolje til påføring på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2018/1623 om mygg som på ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og benyttet til bekjempelse av smittebærere i henhold til artikkel 3 nr. 3
 • -
  beslutning (EU) 2016/678 om et produkt som består av tørkede lavendelblomster i en pose som bringes i omsetning for å beskytte mot møll i medhold av artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  forordning (EU) 2017/2100 om fastsettelse av vitenskapelige kriterier for fastsettelse av hormonforstyrrende egenskaper i henhold til biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/146 om bestemmelse av om et produkt som inneholder alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3(3) i biocidforordningen
 • -
  beslutning (EU) 2022/1497 om bestemmelse av om et produkt som inneholder ekspellerpresset oleoresin av Capsicum, er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3(3) i biocidforordningen.