§ 32 a. Forbud mot karakteristisk aroma i elektroniske sigaretter mv.