Kapittel 5. Forbud mot reklame mv.

§ 22. Forbud mot reklame § 23. Forbud mot sponsing § 24. Forbud mot synlig oppstilling på utsalgssteder