§ 16. Destruksjon av produksjonsutstyr

Produsenter av tobakksvarer skal sikre at destruksjon av produksjonsutstyr, eller deler av slikt utstyr, foregår under Helsedirektoratets overvåkning.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om slik destruksjon.