Kapittel 2 Registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

0 Kapitlet opphevet ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415). Kapitlet, med § 4 til § 16, tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515 som endret ved res. 18 des 2015 nr. 1586), opphevet ved lov 21 juni 2017 nr. 89 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 908), tilføyd ved lov 21 juni 2017 nr. 89 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 908).

§ 4. Registreringsplikt for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker § 5. Internkontroll § 6. Registreringsplikt for engrossalg av tobakksvarer og tobakkssurrogater § 7. Avgifter