Kapittel 2. Registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater