§ 34. Forbrukertesting

Enhver form for testing av tobakksvarer, tobakkssurrogater og gjenoppfyllingsbeholdere samt pakninger ved hjelp av forbrukere, er forbudt.