§ 46. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid1 Kongen bestemmer.