§ 16 f. Tilgang til opplysninger i datalagringsfasiliteter