Kapittel 3. Bevilling for import, eksport og produksjon av tobakksvarer mv.