Kapittel 4 Forbud mot reklame mv.

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515). Kapitlet endres ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer, tidligere kap 4 blir kap 5).

§ 22. Forbud mot reklame § 23. Forbud mot sponsing § 24. Forbud mot synlig oppstilling på utsalgssteder