Kapittel 4 Salg av tobakksvarer mv.

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515), endret ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415). Kapitlet endret ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. 1 nov 2020 iflg. res. 23 okt 2020 nr. 2122, tidligere kap 3).

§ 17. Aldersgrenser § 18. Forbud mot selvbetjening § 19. Forbud mot salg fra selvbetjent automat § 20. Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer § 21. Forbud mot omsetning med rabatt § 21 a. Registreringsordning for fjernsalg